Vågan Næringsforening var ansvarlig for gjennomføringen av folkefesten under Arctic Race of Norway 2013.

Arctic Race of Norway er et arrangement som viser frem regionen vår på en unik måte og skaper en enorm markedsføring. Et arrangement av denne størrelsen bidrar til å trekke mennesker til Vågan, som på sikt kan bidra til bolyst og tilflytting. Vågan Næringsforening har tro på at økt bolyst og tilflytting vil skape ny næringsvirksomhet, vi mener derfor at prosjekter som Arctic Race of Norway er viktig for regionen!

I samarbeid med Vågan kommune har næringsforeningen vist at vi kan ta i mot arrangementer av en slik størrelse. Foreningen vil fremover jobbe for at næringslivet i Vågan i større grad skal dra nytte av arrangementer som ønskes lagt til Lofoten. Her finnes det uutnyttede muligheter med enormt potensial for lokalt næringsliv!

vi vil ha ideer2 3 4

Vågan Næringsforening bidrar til julepyntede gater når julehandelen begynner.

Foreningen initierer også samarbeid angående felles åpningstider for handelsstanden i Vågan i desember.

Mål for arbeidet videre er å utvikle Vågan til en attraktiv juledestinasjon, herunder skape aktiviteter som bidrar til økende antall besøkende i desember. Det er også et mål å drive felles markedsføring av Vågan i ukene før julehandelen trår til.

Bli med å påvirk - vi ønsker innspill og ideer fra medlemsbedriftene i handelsstanden!
Ta kontakt med oss på This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. eller telefon: 901 24 168.

bilde01 Kalender

Prosjekt torgboder:

Svolvær har fått et moderne, åpent torg midt i hjertet av byen.

Torget har en unik nærhet til havna og sjøen og er omgitt av spennende og varierte bygninger. Det foregår en stor handelsaktivitet her, særlig om sommeren, men også i forbindelse med store arrangementer ellers i året. Torghandelen foregår per i dag fra diverse biler og telt og kan til dels framstå som rotete, og bryter med den ellers gjennomførte utformingen av torget. Det er derfor et sterkt ønske fra næringsdrivende og befolkningen i Svolvær at det utformes torgboder som skal benyttes av alle som driver handel på torget. Dette vil gi torget et nytt løft og vil kunne bidra til økt aktivitet på torget og i byen.

For å få inn nyskapende tanker og ideer til hvordan torgbodene skal utformes har Vågan Næringsforening utfordret 10.klasse ved Svolvær skole til å utforme forslag til utforming av Svolvær nye torgboder. Målet med konkurransen har vært å få frem ideer som arkitekten kan bruke i utformingen av skisser til torgboder.

Modellene ble stilt ut på Rødsand i Vestfjordgata. Ved hjelp av en jury bestående av representanter fra næringsforeningen og kommunen samt en kunstner og en arkitekt, ble noen modeller trukket frem som vinnere og overrakt arkitekten som nå jobber videre med disse forslagene. 10.klasse som gjennomførte en formidabel innsats for prosjektet ble overrakt en felles premie som takk for hjelpen. Premien er en aktivitetsdag ved med "Event Lofotveggen".

Per dags dato arbeider arkitekter med å ferdigstille skissen for torgbodene, parallelt med at det jobbes med finansiering av bodene som skal produseres.

torgboder