Samarbeid mellom næringsliv og skole har utviklet seg til å bli et viktig arbeidsområde for næringsforeningen.

Vi mener det er viktig at de unge i kommunen blir kjent med næringslivet og arbeidsmulighetene som finnes her. "Tenk smart - bli kjent lokalt" er blitt et viktig begrep i jobben mot ungdom, det er viktig at ungdommen som reiser ut for å studere er gode ambassadører for Vågan.

Vågan Næringsforening har, sammen med Ungdomsprosjektet "Bo i Lofoten ", jobbet for å få til et Traineeprogram i Lofoten.

Vågan Næringsforening deltar på Yrkes- og utdanningsmessa i Vågan.