"Tenk før du handler" – er et prosjekt som arbeider for bevisstgjøring og synliggjøring omkring verdien av lokal handel!

Prosjektet skal synliggjøre verdien av å handle lokalt, og bevisstgjøre forbrukere, næringsliv og kommune på viktigheten av økt lokal handel.

Hvilke synergier skaper det for lokalsamfunnet at det blir økt fokus på lokal handel? Hvilket ansvar har bedriftene for å sørge for at forbrukerne skal ønske å kjøpe sine varer lokalt? Kan bedre service øke interessen for å handle lokalt kontra å handle på nett? Hvilke utfordringer står vi overfor dersom lokal handel får en nedgang?

Det skal gjennomføres handelsanalyser og forbrukerundersøkelser. Resultatene skal synliggjøres i presentasjoner, avisartikler, og holdningsskapende kampanjer i sosiale medier. I forbindelse med prosjektet skal også Årets servicebedrift i Vågan kåres.

varseltrekant