Næringsarena Hålogaland består av de regionale næringsforeningene i Lofoten, Vesterålen, Harstad og Narvik.

Samarbeidet har resultert i høringsuttalelser vedrørende KVU E10, dobbeltspor på Ofotbanen, innspill til fylkesplanen og anbudskonkurransen på FOT-rutene i Nord-Norge for å nevne noen. Dette er viktige uttalelser for utviklingen av næringslivet i vår egen region.

Vågan Næringsforening er gjennom Lofoten Næringsforum representert i styringsgruppen og prosjektgruppen til Næringsarena Hålogaland