Skriftstørrelse: +

Streiken ved Svolvær lufthavn

Streiken ved Svolvær lufthavn har pågått siden 22. mars og har medført store ulemper for næringslivet i kommunen.

Vågan næringsforening tok onsdag 25. april kontakt med Luftfartens funksjonærforening og NHO og fikk fra begge hold bekreftet at det er liten eller ingen kontakt mellom partene.

Torsdag 26. april skrev Vågan næringsforening brev til partene der vi uttrykte vår bekymring for konsekvensene streiken medfører og oppfordret dem til å komme til en snarlig løsning.


Artikkel i Lofotposten

Artikkel på NRK Nordlan