Åpningstider i Vågan - Julen 2022

vaganr-apning-julen22

Her finner du åpningstidene for Vågan julen 2022 Download PDF File Here

Infoskriv - oktober 2022

Infoskriv---oktober-2022-

Møteplasser Månedlige kaffemøter - «Kaffetåren» Fredag 28.oktober gjennomfører vi «Kaffetåren» hos Nordis Restaurant. Tidspunktet for det er satt fra 0830 til 0915 og er ment å være et godt alternativ til morrakaffen på jobb. På denne «Kaffetåren» vil de lokale bankene være representert ved Werner Martinsen fra Sparebank 68 grader Nord, og banksjef...

Les mer ...

Infoskriv - september 2022

Infoskriv---september-2022

Fellesmøter Samferdsel i Lofoten - Status og veien videre Onsdag den 8. september ble det gjennomført et fellesmøte der næringslivet i Vågan og lokale politikere deltok. Tema var status og veien videre mht samferdsel i Lofoten. Det deltok ca. 20 stk. på møte. Av de fremmøtte var 8 medlemmer og øvrige lokalpolitikere. Ut fra sammensetningen av delta...

Les mer ...

Er du ny daglig leder for Vågan Næringsforening?

VNF-DagligLeder

Har du lyst til å være med på å påvirke utviklingen i vår region, samt ivareta våre medlemmers behov? For tiltredelse i høst søker vi en samfunnsengasjert og dyktig daglig leder som skal "utgjøre en forskjell" for medlemsbedriftene, næringslivet og lokalsamfunnet i Vågan og ellers i hele regionen. Du vil jobbe tett på våre medlemmer, være vår talsp...

Les mer ...

Infoskriv – august 2022

Infoskriv---august-2022

Ekstraordinært årsmøte 2022 Under årsmøte den 31.mai var en av sakene endringer av vedtektene til foreningen. Pga. antall oppmøte kunne ikke disse vedtas i dette årsmøte. Det ble derfor orientert om at det ville bli satt opp et ekstraordinært årsmøte i august/ september for å behandle denne saken.Tidspunkt for dette møte er 23.august på Lofothavn i...

Les mer ...

Infoskriv – juni 2022

Infoskriv---juni-2022-

Årsmøte 2022 Årsmøte 2022 ble avholdt den 31.mai fra kl. 1800 - 1900. På møte deltok 13 stemmeberettigede, et antall vi er tilfreds med.Sittende styre ble gjenvalgt for en periode på 1 år. Styret er:Styreleder - Tor Henriksen - Lofothavn ASStyremedlem - Remi Eilertsen - Aurora Borealis ASStyremedlem - Trine Waldahl - Alti Drift ASStyremedlem - May-...

Les mer ...

Infoskriv – mai 2022

Infoskriv---mai-2022

Årsmøte 2022 Vi sender en påminnelse om at Årsmøte i næringsforeningen blir avholdt i dag, tirsdag 31.mai kl. 1800. Møtested er møterom i 2.etasje på restaurant Nordis. Innkalling med vedlegg ble sendt ut til dere den 13.mai. Vi oppfordrer hver og en av dere til å møte. «Kaffetåren» Historiens første «Kaffetår» ble avholdt den 6.mai i de nye lokale...

Les mer ...

Infoskriv – april 2022

Infoskriv---april-2022

«Kaffetåren» Historiens første «Kaffetår» vil bli avholdt den 6.mai kl. 0845 – 0930. Møtevert er Sparebank 68 Grader Nord og møtested er de nye lokalene til Sparebank 68 Grader Nord, som ligger midt på Torget i 1.etasje i «Kjolestuegården».Her vil dere få servert rykende fersk kaffe og te, samt få tid til å snakke med andre næringsaktører i Vågan. ...

Les mer ...

Infoskriv – mars 2022

Infoskriv - mars 2022

Møte med Lofotrådet 7.april – tema er samferdsel Lofotrådet har engasjert tidligere konserndirektør i Avinor, Jon Sjølander til prosjektet «Handlingsplan for realisering av prosjektet «Bedre transportløsning i Lofoten». Sjølander har fått i oppgave å utarbeide en handlingsplan med vekt på strategi for å realisere bedre transportløsninger, med vekt ...

Les mer ...

Ønsker vi næringsutvikling i Vågan?

Ja selvsagt, vil nok de fleste si – men hvilke signaler sender vi som kommune og innbyggere ut til de som ønsker å bygge, satse på nye arbeidsplasser, sikre eksisterende arbeidsplasser og gjennom dette skaper grunnlag for en trygg og god fremtid? Er det samsvar mellom det vi gir uttrykk for i ord og det vi gjør ved handling? Gir vi de ulike argumen...

Les mer ...

Politiske prosesser og beslutninger

Jeg har inntrykk av at det er ulike oppfatninger i Vågan, både i det politiske miljøet og blant folket i gata, om hva en mener er gode demokratiske prosesser og beslutninger.  

Les mer ...

Infoskriv – februar 2022

Infoskriv - februar 2022

Endelig «Noe å tygge på»  Vi har den glede å kunne invitere deg til det første arrangementet for medlemmene på over 2 år.Onsdag den 16.mars vartes det opp med ekte skreimøljemiddag med mere. Arrangementet vil bli avholdt på Nordis Restaurant (tidligere Du Verden) fra kl. 1800- 2100. I tillegg til mat vil vi legge opp til litt åndelig føde og r...

Les mer ...

Infoskriv – januar 2022

Infoskriv -januar 2022

Troen på morgendagen  Jeg vil starte med å ønske dere et godt nyttår. Som en viss kar sa – «Nytt år, nye muligheter». Og nettopp muligheter er noe vi må se etter i disse tider der Covid-19 fortsatt har et visst grep på oss både som enkeltmennesker og bedrifter. Vågan Næringsforening velger å ha en fremoverlent og optimistisk tilnærming til mor...

Les mer ...

Infoskriv – desember 2021

Infoskriv - desember 2021

De beste ønsker om en god jul og et godt nyttår Da er det straks jul og 2021 er snart historie. 2021 ble, som i likhet med 2020, ikke helt som vi hadde ønsket oss. Et år hvor vi håpet vi skulle tilbake til den normale hverdagen. I stedet ble det iverksatt tiltak fra sentralt hold. Et år som påvirket både arbeidshverdagen, økonomien og fritiden vår....

Les mer ...

Infoskriv – November 2021

Infoskriv - November 2021

Årets Våganbedrift 2021  Hvert år siden 2007 har årets bedrift i Vågan blitt kåret. Årets kåring var i så måte den 15. i rekken. Kåringen ble gjort av en jury bestående av Sparebank1, Våganavisa og Vågan Næringsforening. Pga. smittesituasjonen ble kåringen i år, i likhet med fjoråret, gjennomført i et mindre format i kantina til Sparebank1, de...

Les mer ...

Infoskriv – Oktober 2021

Infoskriv - oktober 2021

Bakgrunnen for at vi starter opp med dette infoskrivet er at mange medlemmer har uttalt et ønske om og et behov for å få mer informasjon om hva som skjer i og næringsforeningen. Innhold og omfang vil variere fra måned til måned. For at det skal være «lettleselig» vil vi tilstrebe at det ikke blir for langt. Vi vil skrive om ting som har skjedd, men...

Les mer ...

SPAR STORØYA- Årets Våganbedrift 2018

Prisvinnerene for 2018 fra venstre: Aud Heimly, Ingunn Heimly og Marit Heimly

SPAR STORØYA ble "Årets Våganbedrift" i 2018

Les mer ...

DSN Entreprenør AS - Årets Våganbedrift 2017

rets-bedrift-01

DSN Entreprenør AS ble "Årets Våganbedrift" i 2017

Les mer ...

NESO - Årets Våganbedrift 2016

NESO - Årets Våganbedrift 2016

Nordnorske Entreprenørers Service- Organisasjon ble "Årets Våganbedrift " i 2016. 

Les mer ...

Kringla AS - Årets Våganbedrift 2015

Kringla AS - Årets Våganbedrift 2015

Kringla AS ble Årets Våganbedrift for 2015.